Rezonans magnetyczny

W obrazowaniu metoda rezonansu magnetycznego MR wykorzystujemy właściwości magnetyczne jąder atomów wodoru ciała ludzkiego. Kiedy znajdują się one w polu magnetycznym pojawia się w nich niewielkie indukowane namagnesowanie.

Podstawą techniki MR jest zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Wysyłane w kierunku pacjenta impulsy magnetyczne, pobudzające pochłaniane są przez różne warstwy ciała. Następstwem tego jest powstawanie w tych warstwach pól magnetycznych, które mogą być wykryte przez cewki odbiorcze aparatu otaczające ciało pacjenta. Sygnał odbierany z ciała ludzkiego jest wzmacniany, a następnie przekształcany i rekonstruowany przez system komputerowy.

Rezonans Magnetom Amira

Ten 16-tonowy aparat to otwarty system przeznaczony do obrazowania całego ciała, w którym badany pacjent nie wjeżdża do długiego wąskiego otworu – jak ma to miejsce w przypadku standardowych rezonansów magnetycznych – ale zostaje umieszczony pomiędzy magnesami w kształcie litery C.

Dzięki wyjątkowo przyjaznej konstrukcji aparatu pacjenci cierpiący na klaustrofobię nie będą odczuwali lęku i dyskomfortu podczas badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku diagnozowania dzieci, które nie muszą być poddawane narkozie do przeprowadzenia badania.

Pracownia MR

  • Poniedziałek: 07:00-15:00
  • Wtorek: 07:00-15:00
  • Środa: 07:00-15:00
  • Czwartek: 07:00-15:00
  • Piątek: 07:00-15:00