W badaniach USG wykorzystywane są nieszkodliwe fale ultradźwiękowe rozchodzące się w ciele człowieka, umożliwiające uwidocznienie powierzchni granicznych różnych narządów i tkanek miękkich, ich struktury, wymiary, głębokości, oglądanie ich w ruchu, a także dostarczają informacje o przepływającej krwi.

Ze względu na bezinwazyjność i atraumatyczność tej metody, jest ona bardzo popularnym sposobem obrazowania w medycynie. Nadajnik wytwarza falę ultradźwiękową, która gdy napotyka na swojej drodze granicę miedzy narządami, różnicę w strukturze tkanek, jamy płynowe, zwapnienia, pęcherzyki powietrza, to zostaje częściowo odbita i powraca do odbiornika. Sygnał ten ulega przetworzeniu na obraz na monitorze.

Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG dopplerowskie pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych.