W obrazowaniu metoda rezonansu magnetycznego MR wykorzystujemy właściwości magnetyczne jąder atomów wodoru ciała ludzkiego. Kiedy znajdują się one w polu magnetycznym pojawia się w nich niewielkie indukowane namagnesowanie.

rezonans_glowa

Podstawą techniki MR jest zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego. Wysyłane w kierunku pacjenta impulsy magnetyczne, pobudzające pochłaniane są przez różne warstwy ciała. Następstwem tego jest powstawanie w tych warstwach pól magnetycznych, które mogą być wykryte przez cewki odbiorcze aparatu otaczające ciało pacjenta. Sygnał odbierany z ciała ludzkiego jest wzmacniany, a następnie przekształcany i rekonstruowany przez system komputerowy.

rezonans_kolano

Pod względem konstrukcji obudowy wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje aparatów: otwarte, w których możliwy jest dostęp do pacjenta z trzech stron, oraz zamknięte, w których pacjent umieszczany jest w tunelu w obudowie magnesu. W naszym posiadaniu jest aparat w systemie otwartym.