Jest to gałąź medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych emitujących promieniowanie gamma i beta. Promieniowanie gamma stosuje się w diagnostyce obrazowej, natomiast beta silnie pochłaniane w tkankach, w terapii. renoscyntygrafia Do badań używana jest gamma kamera wykonująca badania scyntygraficzne. Badania te cechuje nieinwazyjność, łatwość wykonania, powtarzalność i niewielka szkodliwość. Idealnym radioizotopem jest technet (Tc99m), który łączy się z różnorodnymi, nieaktywnymi substancjami. Kompleksy te wprowadzone do organizmu wychwytują się w różnych, odpowiednich dla nich narządach. Za pomocą gamma kamery, obrazuje się rozmieszczenie ich w organizmie człowieka i tak powstają obrazy scyntygraficzne. scyntygrafia Silnie pochłaniane promieniowanie beta wykorzystywane jest w terapii izotopowej różnych chorób np. tarczycy, stawów i przerzutów nowotworowych do kości. Przeciwwskazania:

  • Ciąża
  • Okres laktacji