Ten 16-tonowy aparat to otwarty system przeznaczony do obrazowania całego ciała, w którym badany pacjent nie wjeżdża do długiego wąskiego otworu – jak ma to miejsce w przypadku standardowych rezonansów magnetycznych – ale zostaje umieszczony pomiędzy magnesami w kształcie litery C.

magnetom-c

Dzięki wyjątkowo przyjaznej konstrukcji aparatu pacjenci cierpiący na klaustrofobię nie będą odczuwali lęku i dyskomfortu podczas badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku diagnozowania dzieci, które nie muszą być poddawane narkozie do przeprowadzenia badania.
W porównaniu z innymi tradycyjnymi systemami rezonansu magnetycznego Magnetom C! jest wyjątkowo mały. Nie oznacza to jednak, że oferuje mniejsze możliwości diagnostyczne.

Magnetom C! stworzony został w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, które stosowane były do tej pory tylko w wysokopolowych standardowych aparatach. Rozwiązania te umożliwiają wykonywanie szerokiego spektrum badań klinicznych, począwszy od badań głowy, a na stopach kończąc.
Magnes aparatu wytwarzający jednorodne pole magnetyczne o natężeniu 0.35T oraz wydajny system gradientowy 24mT/m gwarantują uzyskiwanie obrazów o znakomitej jakości klinicznej.

Specjalne aplikacje przeznaczone do redukcji artefaktów ruchowych (2D PACE) umożliwiają przeprowadzenie badań w obszarze brzucha bez konieczności wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

Zastosowane w systemie równoległe techniki akwizycji (iPAT) pozwalają w wielu przypadkach na znaczące skrócenie czasu badania. Pozwala to eliminować artefakty ruchowe oraz – poprzez skracanie czasu badania – znacząco poprawia komfort pacjenta.

Źródło: www.siemens.pl