Tomografia komputerowa (TK) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej. Ta metoda diagnostyczna pozwala na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) ciała badanego pacjenta. Bazuje ona na wykonywaniu obrazowania badanego pacjenta z różnych kierunków, a następnie złożenia tych projekcji celem utworzenia obrazów przekrojowych (2D) oraz przestrzennych (3D).

tk_klatka

Lampa rentgenowska, będąca źródłem promieniowania porusza się po okręgu w osi długiej ciała pacjenta, wykonując szereg prześwietleń wiązką promieniowania. Dane z detektorów, które zawierają informacje na temat stopnia pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki, takie jak kości, mięśnie itd. są przetwarzane i zapisywane jako obraz na dysku twardym komputera. Obecnie w użyciu jest już czwarta generacja tomografów komputerowych. Różni się ona od poprzednich między innymi tym, że ruchoma jest tylko lampa rentgenowska, natomiast detektory zamontowane są w stałym pierścieniu, który zawiera nawet powyżej 2000 sztuk tych urządzeń.

tk_kregoslup