Zdjęcie rentgenowskie jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie.

Polega ono na rejestracji obrazu powstającego podczas prześwietlania wiązką promieniowania rentgenowskiego wybranego obszaru ciała badanego pacjenta. Ze względu na bardzo dużą przenikliwość tej wiązki promieniowanie częściowo przechodzi przez ciało, a następnie przez błonę fotograficzną, gdzie jest rejestrowane w postaci obrazu.