Badanie pola widzenia

Wykonujemy komputerowe badanie pola widzenia za pomocą perymetru Centerfield II firmy Oculus. Perymetria jest pomocna przy ocenie uszkodzenia nerwu wzrokowego w jaskrze, diagnostyce neurologicznej, badaniu kierowców. Specjalny program „blue on yellow” pozwala na wczesne wykrycie ubytków jaskrowych w polu widzenia.

Angiografia fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa jest badaniem diagnostycznym, polegającym na dożylnym podaniu kontrastu – fluoresceiny i następnie wykonaniu serii zdjęć siatkówki lub odcinka przedniego gałki ocznej. Wynik badania ułatwia diagnostykę i leczenie wielu schorzeń okulistycznych, takich jak retinopatia cukrzycowa, zwyrodnienie plamki żółtej związane
z wiekiem, zaburzenia naczyniowe – zakrzepy i zatory, guzy, zaburzenia rozwojowe i wiele innych. Często uzyskanie wyniku angiografii fluoresceinowej umożliwia wykonanie skutecznej i dokładnej laseroterapii siatkówki, n.p. w retinopatii cukrzycowej czy zakrzepach naczyń siatkówki.

      Informacje dla pacjentów:
  • Angiografia fluoresceinowa jest badaniem bezpiecznym, a poważne powikłania po podaniu kontrastu zdarzają się bardzo rzadko: 1 : 200 000 przypadków.
  • Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest uczulenie na fluoresceinę oraz ciąża. Osoby z ciężkim wywiadem uczuleniowym powinny mieć wykonane to badanie na terenie szpitala.
  • U około 10 % pacjentów w trakcie badania mogą wystąpić przejściowe nudności, prosimy więc o niespożywanie obfitych posiłków przed tym badaniem.
  • Wykonanie angiografii fluoresceinowej wymaga podania kropli rozszerzających źrenicę, których działanie utrzymuje się do 3 godzin po podaniu i w tym czasie odradza się kierowanie pojazdami.
  • Po podaniu kontrastu następuje zażółcenie skóry i moczu, utrzymujące się przez 24 godziny.

Laseroterapia siatkówki

Nasza poradnia prowadzi laseroterapię siatkówki w leczeniu jej schorzeń naczyniowych lub obwodowych degeneracji. Najczęściej naszymi pacjentami są osoby z retinopatią cukrzycową, po zakrzepach naczyń siatkówki lub osoby z wysoką krótkowzrocznością. Pacjenci pozostający pod naszą opieką mają w razie potrzeby wykonywane kolejne sesje laseroterapii oraz kontrolne badania angiograficzne (angiografia fluoresceinową), kwalifikujące do dalszego leczenia laserem. W przypadku retinopatii cukrzycowej laseroterapia siatkówki jest podstawową metodą leczenia pozwalająca na zahamowanie postępu choroby.

Autorefraktometria

Dokładne badanie wady wzroku wykonujemy za pomocą komputerowego autokeratorefraktometru firmy Topcon. Urządzenie jest również wyposażone w keratometr, czyli przyrząd do pomiaru krzywizny rogówki. Urządzenie to posiada ulepszenie , które umożliwia ocenę wady wzroku nawet przy zaawansowanej zaćmie.

Autorefraktokeratometr KR-8900 i autorefraktometr RM-8900 pozwalają uzyskać najbardziej wiarygodne obiektywne wyniki badań refrakcji dzięki zastosowaniu technologii wirującego pryzmatu, która została opatentowana przez firmę Topcon.
Autorefraktometr RM-8900 stanowi najlepszy punkt wyjścia do procesu subiektywnego pomiaru refrakcji, minimalizując czas niezbędny do wykonania takiego badania aparat dodatkowo posiada funkcje umożliwiające pomiar krzywizny centrum rogówki, jak również funkcję automatycznego startu pomiaru.

Diagnostyka i leczenie AMD

Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (AMD) jest współcześnie najczęstszą okulistyczną chorobą cywilizacyjną dotyczącą osób po 50 roku życia. Diagnostyka AMD polega głównie na dokładnym badaniu dna oka oraz wykonaniu badań dodatkowych: angiografii fluoresceinowej, oraz tomografii siatkówki – SOCT. Leczenie, w zależności od postaci AMD, polega na suplementacji diety lub podawaniu zastrzyków do wnętrza gałki ocznej, hamujących postęp choroby.

W naszej poradni wykonujemy angiografię fluoresceinową, tomografię siatkówki wysokiej rozdzielczości – SOCT oraz badanie autofluorescencji dna oka. Planujemy leczenie i kontrolujemy pacjentów z wszystkimi postaciami AMD.

Diagnostyka i leczenie jaskry

Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę w kierunku jaskry: ocenę ciśnienia śródgałkowego tonometrem, pachymetrię, badanie pola widzenia z użyciem testu „blue on yellow”, pozwalającym na wczesne wykrycie ubytków jaskrowych, wykonujemy gonioskopię.

Posiadamy spektralny tomograf optyczny firmyRTVue, który umożliwia ocenę uszkodzenia warstwy włókien nerwowywch tarczy nerwu wzrokowego odnosząc wyniki do normatywnych baz danych. Urządzenie umożliwia analizę progresji ubytków tej warstwy wlókien nerwowych, tym samym analizując progresję uszkodzenia jaskrowego. Dodatkowo urządzenie to jako jedyne na rynku umożliwia ocenę komórek zwojowych (GCC) siatkówki co pozwala wykrywać jaskrę jeszcze przed okresem ubytków w perymetrii komputerowej.

Dodatkowo urządzenie to poprzez tomografię przedniego odcinka umożliwia ocenić typ jaskry i wdrożyć ewentualne leczenie.

Dokumentacja fotograficzna

W niektórych schorzeniach okulistycznych wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej zmian zachodzących w oku (tzw. zmiany), co w czasie kolejnych badań kontrolnych umożliwi porównanie wymiarów zmian, wyglądu etc. W naszej przychodni wykonujemy fotografię cyfrową przedniego odcinka gałki ocznej oraz dna oka.

Kompleksowe badanie okulistyczne

Wykonujemy: kompleksowe badania okulistyczne uwzględniające ocenę ostrości wzroku, dobór odpowiedniej korekcji optycznej, pomiar ciśnienia śródgałkowego, ocenę odcinka przedniego gałki ocznej i dna oka, ocenę ustawienia gałek ocznych oraz widzenia streoskopowego. Przeprowadzamy badania dorosłych i dzieci, badania okulistyczne z zakresu medycyny pracy. Diagnozujemy i leczymy podstawowe schorzenia okulistyczne. W razie potrzeby kierujemy na dalszą diagnostykę lub leczenie operacyjne do innych jednostek medycznych.

Tomografia siatkówki SOCT

W naszej poradni okulistycznej można wykonać badanie tomografii siatkówki przeprowadzane za pomocą spektralnego tomografu siatkówkowego RTVue. Urządzenie to umożliwia uzyskanie obrazu przekroju siatkówki o wysokiej rozdzielczości. Badanie SOCT stanowi niezastąpioną metodę diagnostyczną w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia takich chorób jak: wysiękowa postać AMD, otwory w plamce, błony przedsiatkówkowe, retinopatia cukrzycowa.

SOCT przedniego odcinka oka

SOCT przedniego odcinka umożliwia bardzo dokładnie rozpoznawać wszelkie zaburzenia i choroby rogówki. Umożliwia jej dokładne pomiary i ułatwia ocenić i przewidzieć ewentualne powikłania po różnego rodzaju zabiegów chirurgicznych. pozwala na najdokładniejszą jak do tej pory ocenę kąta przesączania co ułatwia diagnostykę i rozróżnia różne typy jaskry.

Kapsulotmia tylna

Kapsulotomia tylna to laserowe leczenie zaćmy wtórnej powstałej po usunięciu zaćmy. Przy użyciu lasera Nd:Yag wykonuje się otwór w zmętniałej torebce tylnej uzyskując natychmiastowy powrót widzenia taki jak po zabiegu. Procedura ta jest całkowicie niebolesna dla pacjenta, wymaga jedynie dokładnej współpracy z lekarzem.

Irydotomia laserowa

Irydotomia laserowa polega na wytworzeniu w tęczówce otworu, który umożliwia swobodny przepływ cieczy wodnistej w oku, co w rezultacie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zabieg ten wykonuje się również profilaktycznie u pacjentów z wąskim kątem, u których wystąpił ostry atak jaskry w drugim oku.

Oczyszczanie przedniej powierzchni soczewki

Oczyszczanie przedniej powierzchni soczewki przy użyciu bardzo niewielkich mocy lasera Nd:YAG ma na celu poprawę widzenia pacjentów operowanych uprzednio z powodu zaćmy, u których po zabiegu wystąpił odczyn zapalny i osady barwnika na soczewce po leczeniu nie uległy samoistnemu wchłonięciu.