Medycyna nuklearna

Jest to gałąź medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób przy użyciu promieniotwórczych izotopów emitujących promieniowanie gamma oraz beta.

Czytaj więcej →

Okulistyka

Wykonujemy komputerowe badanie pola widzenia za pomocą perymetru Centerfield II firmy Oculus. Perymetria jest pomocna przy ocenie uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Czytaj więcej →

RTG

Zdjęcie rentgenowskie jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych. Polega ono na rejestracji obrazu powstającego podczas prześwietlania wiązką promieniowania.

Czytaj więcej →

Rezonans magnetyczny

W obrazowaniu metoda rezonansu magnetycznego MR wykorzystujemy właściwości magnetyczne jąder atomów wodoru ciała ludzkiego.

Czytaj więcej →

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (TK) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej. Ta metoda diagnostyczna pozwala na uzyskanie obrazów tomograficznych pacjenta.

Czytaj więcej →

USG

W badaniach USG wykorzystywane są fale ultradźwiękowe rozchodzące się w ciele człowieka, umożliwiające uwidocznienie tkanek miękkich.

Czytaj więcej →