Badanie Cena
Badanie EKG metodą Holtera 100
Echo serca 120
Próba wysiłkowa 120