Badanie Cena
Holter EKG kanałowy 150
Holter EKG 12-kanałowy 200
Holter ciśnieniowy 100
Echo serca 150
Próba wysiłkowa 160
USG doppler tętnic kończyn dolnych 150
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych 150